Franšiza HOT´HORSE kot vaša nova poslovna priložnost

Kljub gospodarski situaciji – ali pa ravno zaradi nje, se vse več ljudi odloča, da postanejo samostojni. Razlogi so lahko želja po ekonomski neodvisnosti, višjem socialnem statusu, višji kakovosti življenja, pa tudi želja po večji lastni odgovornosti in s tem neposredno vplivanje na uspešnost. Podjetje Hot-Horse s franšiznim modelom širi svojo dejavnost na slovenskem trgu in vstopa na nove tuje trge. Se nam želite pridružiti? Predstavljamo vam poslovni franšizni model HOT´HORSE, ki lahko postane tudi vaš.

Kaj je franšizing

Franšizing je v svojem bistvu prodaja uspešnega, dodelanega in preverjenega poslovnega sistema, neke vrste formule, ki jo mora podjetje (ki je lastnik poslovne ideje – torej franšizor) razviti in preveriti najprej skozi svoje lastno poslovanje ter tako dokazati, da je ponovljiva in da bo lahko kot franšiza uspešna. Franšizij tako z nakupom franšize vstopa v že preizkušen in zato manj tvegan poslovni model, kjer priznano blagovno znamko in vsa znanja dobi »na ključ«.

Ne gre za običajno poslovno partnerstvo, temveč za posebno obliko organizacije poslovne mreže, kjer so franšiziji (kupci poslovnega modela) pravno samostojni podjetniki. Franšizij postavi franšizorjev koncept kot samostojno podjetje na svojem prodajnem področju in pri tem v celoti uporabi izkušnje franšizorja in prednosti sistema. Franšizor se obvezuje, da bo franšiziju dajal stalno podporo in da bo še naprej razvijal franšizni sistem in potrebno podporo franšiziju, kupec franšize pa se obvezuje, da bo ustrezno izvajal celoten koncept sistema in tudi prepoznal svojo odgovornost za celotni sistem. Uspeh franšizija je tudi uspeh franšizorja.