Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je HOT – HORSE, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami, objavljenimi na spletnem mestu www.hot-horse.si (besedila, fotografije, skice, načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi), v najširšem pomenu.

Brez pisnega dovoljenja HOT – HORSE d.o.o. je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene.

Varstvo osebnih podatkov

HOT – HORSE d.o.o. zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni osebi.

Nespoštovanje določb Pravnega obvestila

HOT – HORSE d.o.o. in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bomo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta HOT – HORSE d.o.o. onemogoča polen nadzor nad vsebinami tega spletnega mesta.

Zaradi tega HOT – HORSE d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.